Lina Johansson

Möt Lina som arbetar som Projektingenjör under affärsområdet Lager & Industri

Vad är din roll på AJ Produkter och vad är din främsta arbetsuppgift?
Jag har arbetat som Projektingenjör sedan 2019. Min främsta arbetsuppgift är att agera teknisk support till säljarna, tillhandahålla dem med ritningsunderlag, utveckla kundanpassade produkter och ta fram nya kostnadseffektiva system.
 
Vad har du för bakgrund/utbildning?
Jag har studerat utvecklingsingenjörsprogrammet på Halmstad Högskola och fick anställning här efter min examen.
 
Vad tror du att andra inte vet om AJ Produkter som arbetsplats?
Jag tror inte man vet hur stort företaget faktiskt är och att det finns så många olika avdelningar. Avdelningen jag tillhör - Lager & Industri, tror jag är en avdelning som många inte vet om samt att det faktiskt jobbar ingenjörer här.
 
Vad är fördelarna med att arbeta på AJ Produkter?
Att det är ett så varierat arbete och att jag får utföra alla de delar jag tycker är roliga. Det kan vara allt från CAD, projektledning till processutveckling. Även att det är fantastiska kollegor och att det finns stora utvecklingsmöjligheter.
 
Beskriv AJ Produkter med 3 ord
Entreprenörsanda, teamkänsla & hjälpsamma.

Följ oss via våra sociala kanaler!