Susanne Håkansson

Möt Susanne som är tekniskt ansvarig för affärssystemet AX

Vad är din roll på AJ Produkter och hur länge har du jobbat här?
Jag är tekniskt ansvarig för vårt affärssystem AX och tillhör arbetsgruppen Processutveckling. Jag har arbetat på AJ Produkter sedan februari 2014.
 
Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?
Att vara ansvarig för affärssystemet AX, utveckla och förenkla AX för att stödja processer,  genom både möten, projekt och samverkan. Att samordna utveckling och förvaltning av AX samt planera för nästa version. Att utföra löpande support och svarar på frågor samt att stödja och utveckla system som integrerar med AX.
 
Vad tror du att andra inte vet om AJ Produkter som arbetsplats?
Jag tror inte att andra vet att det är en mycket trivsam arbetsplats med kollegor som är engagerade, hjälpsamma, kunniga och trevliga. Här går det snabbt från ord till handling och man har stor möjlighet att kunna påverka.
 
Vilka egenskaper och drivkrafter tror du är viktiga för att trivas här?
Att man är anpassningsbar, lyhörd, prestigelös och samarbetsvillig.
 
Vad är fördelarna med att arbeta på AJ Produkter?
Fördelarna med att arbeta på AJ är att man som medarbetare kan påverka mycket och ha fritt ansvar över sitt arbete. Det är väldigt händelserikt och det går snabbt från att det har uppstått en fråga eller problem till att man utför en handling, åtgärd eller tar ett beslut.

Följ oss via våra sociala kanaler!