Martina Cederlund

Möt Martina som är ansvarig för lönerna på AJ Produkter

 
Vad är din roll på AJ Produkter och vad är din främsta arbetsuppgift?
Jag är ansvarig för lönerna och allt som har med det att göra, för de 5 svenska bolagen och har arbetat på AJ Produkter sedan mars 2017. Min främsta arbetsuppgift är att säkerställa att vi alltid betalar ut rätt lön i rätt tid.
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag är tidigt på jobbet och startar med att gå igenom mailen och se över min grovplanering för dagen som jag gjort dagen innan, tillsammans med en kopp starkt kaffe. Dagen är oftast intensiv med många olika saker och snabba ”utryckningar” som dyker upp under dagen. I mitt arbete så är det mycket som behöver granskas och kontrolleras - både innan, under och efter lön.
 
Vad tror du att andra i vet om AJ Produkter som arbetsplats?
Att vi alla hjälps åt väldigt mycket exempelvis med frukost, lunch och städning.
 
Vilka egenskaper tror du är viktiga för att trivas här?
Att ha ett öppet sinne, ha förmågan att vilja hjälpa till och vara glad, positiv och trevlig.
 
Beskriv AJ Produkter med 3 ord
Värme, gemenskap och positivitet

Följ oss via våra sociala kanaler!