Henrik Lindén

Möt Henrik som arbetar som Marketing Manager och på fritiden gärna cyklar mountainbike i skogen

Vad är din roll på AJ Produkter och hur har din AJ-resa sett ut?
Jag arbetar idag som Marketing Manager på AJ’s marknadsavdelning. Min resa på AJ Produkter inledde jag på Sortiment och Designavdelningen som Product Manager år 2011. Därefter har jag haft roller som Assortment strategist och Range management manager innan jag började på marknadsavdelningen. På marknadsavdelningen fick jag rollen som Marketing planner, vilket påminner om mig nutida roll som Marketing Manager.
 
Jag trivs mycket bra i nuvarande roll, också glad och tacksam för möjligheterna och förtroendet att ha fått skifta roller inom bolaget. Jag rekommenderar alla att våga ta chansen när den ges eftersom det har bidrar till ens egen utveckling med nya erfarenheter samt värdefulla insikter, därtill ny stimulans och ökad förståelse för helheten. De olika rollerna upplever jag stegvis gett mig bättre förståelse för helheten i bolaget, dess utmaningar och den fina potential som finns. Och inte att förglömma, alla härliga och drivna kollegor jag lärt känna och får jobba med!
 
Vad lockade dig till att börja arbeta på AJ Produkter?
Att jag visste att det var familjeägt och såg en tjusning i att det genomfördes snabba beslut, från förankring till att det verkställs kunde gå snabbt, det var tydligt. Bilden som förmedlades var att det rådde en entreprenörsanda och att bolaget ville utvecklas. Denna bild förstärktes i takt med att jag träffade drivna och entusiastiska människor redan i mitt intervjuskede och uppfattade en positiv energi och familjär stämning på arbetsplatsen. Slutligen fick jag träffa Anders, AJ Produkters entusiastiska grundare och ägare, och då bekräftades bilden jag byggt upp.
 
Nämn tre saker på din att-göra-lista under ditt arbete:
  • Skapa och ta ansvar för en optimal och global aktivitetsplan utifrån kommersiella prioriteringar, långsiktig strategi och taktiskt fokus med hänsyn till en föränderlig omvärld samt kundinsikter
  • Bidra med insikter till organisationen, exempelvis kundinsikter
  • Verka för samarbete inom bolaget
Vilka egenskaper tror du är viktiga för att trivas på AJ?
Att man är flexibel, öppen för förändring, villig att hugga i samt beredd på att hjälpa andra. Vidare tycker jag att det är viktigt att man har en positiv inställning, är social, lyhörd och en teamplayer. 
 
Hur skulle du beskriva AJ Produkter?
AJ är framåtsträvande, kundorienterat och består av fantastiska och smarta människor, vilket skapar positiv energi. Framgången kommer fortsätta byggas av mångas positiva insatser, tillsammans.

Följ oss via våra sociala kanaler!