Praktik & Examensarbete

Plats

Halmstad
AJ Produkter är ett företag i utveckling och förändring – vi tycker därför det är viktigt att samarbeta med drivna studenter. En praktikplats eller ett examensarbete hos oss ger dig en unik inblick i hur ett internationellt familjeföretag tänker och arbetar. 
 
Vi blir alltid glada och stolta när studenter vänder sig till oss och ser det som viktigt att ge dig rätt förutsättningar, meningsfulla arbetsuppgifter och stöd av handledare. Därför är det av största betydelse att berörd avdelning har möjlighet att utforma perioden på ett sådant sätt att den blir givande för båda parter.
 
Praktik
På vårt huvudkontor i Halmstad tar vi emot praktikanter inom en rad olika yrkesinriktningar, såsom ekonomi, försäljning, HR, IT, kvalitet & miljö, logistik & inköp, marknad, service & administration, sortiment & design.
 
För att söka praktik hos oss skickar du in en ansökan. Ansökan ska innefatta en beskrivning av dig själv, vad du studerar, inom vilket område du är intresserad av att praktisera, vilken omfattning och under vilken tidsperiod praktiken ska genomföras. För att praktisera hos oss måste praktiken ingå som en del av din utbildning.
 
Examensarbete
Ett examensarbete är en bra möjlighet för dig som student att fördjupa dig inom ett ämne och samtidigt lära känna oss som företag bättre!
 
Om du har en idé för ett examensarbete hos oss vill vi gärna höra mer. Så börja med att skicka in en ansökan. Din ansökan ska innefatta en beskrivning av dig själv, vad du studerar, inom vilket område du är intresserad av att skriva ditt examensarbete, vilken omfattning och under vilken tidsperiod arbetet ska genomföras. Har vi möjlighet att erbjuda dig att skriva examensarbete hos oss, så kontaktar vi dig. 
 
Till dig som universitetslärare
Ta gärna kontakt med oss på HR-avdelningen för att diskutera möjligheten att driva ett gemensamt projekt för dina studenter.

Ansvarig rekryterare

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.

Följ oss via våra sociala kanaler!